Government: chceme more More!

📎and tagged

Kvo kvo kvóty… eh, to už tu bylo. O kvótách na kvo ženy v politice jsem psal už jednou či dvakrát. Leč tento sequel na rozdíl od jiných vysoce převyšuje lead-in movie. Staré dobré gender kvóty budiž zapomenuty – stát (nemyslí si ještě někdo, že stát jsme my?) se rozhodl implementovat na vedoucí místa ve státní správě Cikány. Jejich zastoupení je prý nedostatečné (nepodařilo se mi nalézt, kolik Cikánů na jakých postech ve státní správě skutečně působí – statistika je zřejmě utajována stejně, jako oficiální share cikánské kriminality). Že o takovou zhovadilost sami cikáni nestojí, je zcela nepodstatné. Když páchat dobro, tak i násilím.

Pro takový záměr je samozřejmě nezbytné zajistit patřičnou legislativní podporu. Zatímco se uvažuje o zavedení školného na vysokých školách, cikánský študent by měl obdržet stipendium 60k ročně. Jak budou cikáni rozpoznáváni, je ovšem nejasné. Podpora pro studenty jiných menšin, vázaná na jejich další působení v kotlince, se ovšem, pokud vím, zatím nezvažuje. Není divu – pravděpodobnost jejich výskytu je nesrovnatelně vyší. A pokud by se to někomu nezamlouvalo, řešení máme: cikáni budou jako jediní osvobozeni od poplatků za antidiskriminační žaloby. Je to ovšem jistý úbytek kontribuce do státní kasy, ale ten lze kompenzovat zvýšením poplatků za totéž u gádžů.

Nepochybně dobrý krok na cestě k multikulturní vyváženosti, i když menšinou by cikány nikdo soudný nenazýval už dnes. Přesto však vidím jisté rezervy. Kvóty by měly být stanoveny i v podrobnějším členění – tedy na konkrétní počet alespoň Sinthů a Rumungrů. A pojďme dál: jistě je  možné najít i další menšiny. Kromě nezajímavých (protože nekřičících) minorit bychom mohli angažovat i minority v této sféře prakticky neexistující. Nevidím např. žádný důvod, proč by ředitelem SZPI nemohl být zástupce kmene Mašukulumbů, do čela ČMI pak lze postavit zkušeného leadera – Inuita (Eskymáci se jim nesmí říkat stejně, jako Romům cikáni). Vedení Úřadu práce bychom snad přece jenom mohli ponechat cikánům.

Našim cílem je nepochybně přiblížit se emerickým standardům – jediný, kdo má nějakou šanci, je beznohá černá lesba.


One Response to Government: chceme more More!

  1. Tak pozor: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dienstbier-chce-Romy-uprednostnovat-pred-zbytkem-ceskych-obcanu-v-zamestnani-i-ve-skole-Navrhuje-tato-opatreni-321817
    „zařadit osoby ohrožené rasovou diskriminací a příslušníky etnických menšin mezi cílové skupiny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ze kterých budou přednostně podporováni uchazeči o zaměstnání.“
    Tak to bychom se poněkud zacyklili. Pokud totiž někdo zcela vážně chce preferovat uchazeče o zaměstnání podle nějaké etnické příslušnosti (což by imho legislativa nikdy dovolit neměla), tak automaticky diskriminuje ty ostatní a měl by tedy dle této premisy začít preferovat je. Da capo al fine…