• Tag Archives mašíblové a nestandardi
 • magoři, šílenci, blázni a jiní nestandardi

 • Fool on the Hill: jedou v tom všichni!

  📎and tagged

  Teskné a nehostinné jsou v těchto časech koridory našeho choromyslince. Bloumají jimi tvorové, kteří jako by právě opustili stránky věhlasného díla prof. Heverocha „O podivínech a lidech nápadných„. Někteří z nich aspirují na titul „Mistr polstrované cely“ (tedy poté, co bude odňat panu prezidentovi) a mají ambice přihoditi se stálicí naší nástěnky.

  Continue reading  Post ID 930080


 • Smutný osud pomateného starce

  📎and tagged

  Strašlivou sudbu seslaly zákony Všehomíra na tohoto nebohého starce, druhdy nadaného bystrým úsudkem, tenisovou raketou a lyžařskými holemi.

  Zde bohužel musíme konstatovat neúspěch. Tento pacient k nám byl dopraven již ve stavu, který jsme nedokázali zvrátit. Jeho mozek byl nenávratně poškozen zářením 5G a zjištěna byla i lobotomie, provedená neodborným pokusem o implantaci čipu plnícím perem. Pacient měl oba naše Arnošty za imigranty a pokoušel se je uplatit značnou částkou v rublech, aby se vrátili zpět do své země. Při pohledu na svěrací kazajku křičel, že roušku odmítá. Své těžké duševní postižení považuje za nástroj k přeměně světa, přičemž tvrdil, že je ke svému pomatenému jednání naprogramován. V kapse jeho saka bylo sice nalezeno několik děrných štítků, tyto však obsahovaly pouze direktivy DLBL a EXTENT.
  Shledali jsme se nuceni nešťastníka propustit s dobrozdáním, že je vzhledem ke svým bludům schopen již pouze politických funkcí.


 • Fool on the Hill: koronavirová církev

  📎and tagged

  …aneb Když frustrát blbne na kvadrát, kurvadrát.

  Emeritní plukovník Prymula zdědil ministerský post po plastickém účastníku pěveckých soutěží teprve nedávno. Přesto už stačil implementovat řadu preventivních ochranných opatření, z nichž některá zdůvodnil (nikoliv nesprávně) nemalým podílem vypatlaných zmrdů svobodných občanů, kteří odmítají chránit sebe i ostatní, protože ochranné pomůcky považují za cílené omezování osobních svobod. Apely pana Prymuly na občanskou zodpovědnost byly úderné a dojemné a když ho v tom ještě podpořil hradní čučkař, nezůstalo oko suché.

  Continue reading  Post ID 930080


 • Pacienti našeho ústavu volí do EP!

  📎and tagged

  Občas mívám takové pocity, že (na rozdíl od pacientů svého choromyslince) nejsem zcela normálním, standardním typem běžného občana. V poslední době se mi to stává stále častěji. Ondyno jsem se např. rozhodl podpořit toho kandidáta do EP, který zajistí přijetí Eura nejpozději v úterý v srpnu a zavede SEPA jako jediný povolený platební formát. Na svou omluvu uvádím, že mne tento záchvat postihl, když jsem programoval úpravy inland formátu pro jakousi obskurní banku.

  V těchto pohnutých momentech se snažím najít někoho, kdo vypadá jako ještě větší magor, blázen, šílenec a nestandard. Nevyžaduje to zvláštního úsilí – před branami mého choromyslince se tlačí stále více vykolejenců, dožadujících se účasti na únikové hře v polstrované cele.
  Continue reading  Post ID 930080


 • Ten rohlíček už nebudete?

  📎and tagged

  Občan se nesmí nudit, anóbrž jinak začne vymýšlet kokotiny nebo se rozhlížet kolem sebe. O zábavu naštěstí není nouze – furt se něco děje. Tak copak tu máme tentokrát? Ředitel jakéhosi obecního krankenhausu se neotřelým způsobem pokusil zmírnit nářek zdravotních sester (samozřejmě i bratrů a jedinců variabilního pohlaví, abychom byli genderově korektní) nad těžkým pracovním údělem. Prohlásil, že se zdravotní ses… eh, no prostě ti všichni, přece nemají tak zle, když můžou po pacientech dojíždět jimi (tedy pacienty) nestlačenou chálku (pozn. překl. – pro cajzly: konzumovat nespotřebované pokrmy).
  Continue reading  Post ID 930080