Lex compressus

📎and tagged

Naši zákonodárci se zjevně rozhodli pro obsahovou komprimaci svých mentálních polucí. Tolik zbytečnosti, hlouposti, nabubřelosti a faktické pochybenosti, jako v Zákoně o zásluhách Václava Havla, se jen tak někde nevidí. Závan totality v jednom § o osmi slovech (bereme-li v úvahu pouze meritorní část toho skvostu) – to je dílo, hodné svých tvůrců. Celý ten legislativní element má snad jedinou výhodu – dá se kompletně odeslat v SMS nebo přes twitter pakárna


2 Responses to Lex compressus

  1. [1]Ok, díky – já při tom žvanění nemám čas studovat anály :-(Ale když už to musí být, tak raději beru TGM. A zásluha o stát je něco jiného, než zásluha o demokracii.O Benešových zásluhách se vyjadřovat nemůžu – má hisotrická erudice zvrací někde u díry.

  2. Avatar Milan
    Milan says:

    Dědičná politická blbost.22/1930 Sb.Zákon ze dne 26. února 1930o zásluhách T. G. Masaryka.Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:§ 1(1) T. G. Masaryk zasloužil se o stát.(2) Výrok tento budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění. § 2Zákon tento provede vláda.Podepsán:T. G. Masaryk v. r.Udržal v. r.Dr. Beneš v. r.Dr. Matoušek v. r. Dr. Czech v. r.a podpisy dalších členů vlády…292/2004 Sb.ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o zásluhách Edvarda BenešeParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:§ 1 Edvard Beneš se zasloužil o stát. § 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Zaorálek v. r.Špidla v. r.