Smutný osud pomateného starce

📎and tagged

Strašlivou sudbu seslaly zákony Všehomíra na tohoto nebohého starce, druhdy nadaného bystrým úsudkem, tenisovou raketou a lyžařskými holemi.

Zde bohužel musíme konstatovat neúspěch. Tento pacient k nám byl dopraven již ve stavu, který jsme nedokázali zvrátit. Jeho mozek byl nenávratně poškozen zářením 5G a zjištěna byla i lobotomie, provedená neodborným pokusem o implantaci čipu plnícím perem. Pacient měl oba naše Arnošty za imigranty a pokoušel se je uplatit značnou částkou v rublech, aby se vrátili zpět do své země. Při pohledu na svěrací kazajku křičel, že roušku odmítá. Své těžké duševní postižení považuje za nástroj k přeměně světa, přičemž tvrdil, že je ke svému pomatenému jednání naprogramován. V kapse jeho saka bylo sice nalezeno několik děrných štítků, tyto však obsahovaly pouze direktivy DLBL a EXTENT.
Shledali jsme se nuceni nešťastníka propustit s dobrozdáním, že je vzhledem ke svým bludům schopen již pouze politických funkcí.


One Response to Smutný osud pomateného starce