Rozbij si hubu a zaplať

📎and tagged

Genitální řešení Věcí veřejných

Džonyho parta vynašla omračující řešení „chodníkového zákona“ (FYI: nedávná povinnost majitelů domů zajišťovat schůdnost chodníku, který přiléhá k jejich nemovitosti, i když jim tento nepatří, byla zrušena, aktuálně chodník musí udržovat jejich vlastník, tedy zpravidla obec).

Véčkoidi navrhují něco, co je de facto horší, než návrat k původnímu stavu: majitelé nemovitostí buď budou povinnému s úklidem „pomáhat“ (rozuměj: uklidí to za něj – asi nebudou vytvářeny smíšené týmy obcí placených oranžových vestiček a majitelů nemovitostí) nebo na úklid přispívali (rozuměj: obec prostřednictvím námi zvolených zastupičů vygeneruje úklidovou firmu a my to budeme cálovat). Pokud by někdo nechtěl uklízet ani cálovat, zaplatí stejně – pokutu. Vskutku genitální.

Současná situace by se dala vyjádřit slovy „obě strany se zakopaly v předem připravených pozicích„: zákon sice ukládá vlastníku zajistit schůdnost chodníku, ale nestanoví sankce. Obce na to prachy nemají, využívat jedinců, potrestaných veřejně prospěšnými pracemi nechtějí a logickou implikaci „gdo je nezaměstnanej a bere dávky, ať maká pro obec“ zákon neumožňuje (a kdyby umožňoval, byl by to určitě rasýzmus). Takže obce neuklízí, protože to, co na nich občan, rozbivší si hubu, může eventuelně vysoudit, je mnohem menší částka, než prachy na úklid. Mimo to, pokud se někdo obec rozhodne žalovat, čeká ho masáž. Jaký měl boty, jestli nešel moc rychle… – obec ty právníky stejně platí paušálem, tak co. No, a občan? Pokud jde o jeho hubu, raději si před barákem uklidí sám.

Tak koukám před barák: nasněžilo, roztálo, klouže. Asi bych měl zavolat na magistrát, ať si to přijdou uklidit – proč je takhle při středě nepobavit…